Viettel Post (VTP) bị xử phạt gần 1,7 tỷ đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp

- Thứ Năm, 17/11/2022, 09:23 - Chia sẻ

Mới đây, Tổng Cục thuế (Bộ Tài Chính) có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post; mã chứng khoán: VTP).

Theo đó, ngày 7.11.2022, Tổng Cục Thuế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Viettel Post do lỗi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Cụ thể, VTP bị phạt hành chính số tiền hơn 242 triệu đồng đồng thời bị buộc nộp đủ số tiền thuế 1,211 tỷ đồng còn thiếu vào ngân sách nhà nước năm 2020. Công ty cũng bị yêu cầu nộp bổ sung 233,6 triệu đồng tiền thuế chậm nộp.

Tổng Cục thuế vừa có quyết định xử phạt đối với Tổng CTCP Bưu chính Viettel .

Tổng số tiền Viettel Post bị xử phạt và truy thu thuế đợt này là gần 1,7 tỷ đồng. Quyết định nêu trên được giao cho Người đại diện theo pháp luật của VTP là ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc để chấp hành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, VTP phải nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt này.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 3.2022, VTP có doanh thu thuần đạt gần 5.154 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp tăng 43% so với cùng kỳ lên 124 tỷ. 

Dù có chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2021 nhưng Viettel Post vẫn có lãi ròng ghi nhận đạt mức 56 tỷ, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm ngày cuối tháng 9, tổng tài sản của VTP ghi nhận gần 5.173 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng lên ở mức 1.556 tỷ đồng. Viettel Post có dư nợ vay ngắn hạn tăng 13% so với đầu năm lên mức 1.318 tỷ đồng. Hệ số sợ trên vốn chủ sở hữu là 2,3 lần.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của VTP cho thấy, dòng tiền trong 9 tháng đầu năm âm hơn 26 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm 156 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 22,4 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 151 tỷ đồng do có 12.893 tỷ đồng tiền thu từ đi vay.

Tú Anh
#