Bài 3:

Công ty Quảng Bình không nhất trí việc tỉnh Hưng Yên đưa mỏ cát của doanh nghiệp ra khỏi khu vực không đấu giá

- Thứ Hai, 08/05/2023, 16:02 - Chia sẻ

Làm việc với Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình cho rằng giấy phép khai thác cát của công ty chưa hết hạn nhưng UBND tỉnh Hưng Yên đã có quyết định đưa mỏ cát của công ty ra đấu giá. Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác cát.

Liên quan đơn kêu cứu khẩn cấp ngày 10.3.2023 và Đơn khiếu nại khẩn cấp ngày 4.4.2023 của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình (Công ty Quảng Bình) liên quan đến Dự án khai thác mỏ cát lòng sông Hồng tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, ngày 4.5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hưng Yên đã chủ trì tổ chức buổi làm việc giải quyết.

Thành phần tham dự có đại diện lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Đông Ninh và các thành viên góp vốn Công ty Quảng Bình.

Công ty Quảng Bình không nhất trí việc tỉnh Hưng Yên đưa mỏ cát của doanh nghiệp ra khỏi khu vực không đấu giá -0
Công ty Quảng Bình không nhất trí việc tỉnh Hưng Yên đưa mỏ cát của doanh nghiệp ra khỏi khu vực không đấu giá -0
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hưng Yên chủ trì tổ chức buổi làm việc giải quyết đơn kêu cứu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chưa từng được bàn giao mốc giới để khai thác

Quá trình thực hiện dự án được nêu trong biên bản làm việc cụ thể: Điểm khai thác cát xã Đông Ninh nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác khoảng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 đượcUBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 31.12.2010 và điều chỉnh tại Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 25.8.2017; Thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (trưởng hợp cấp giấy phép thăm dò, khai thác trước ngày Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực) theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18.10.2013 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Công ty Quảng Bình được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 3124/GP-UBND ngày 08.12.2018 và gia hạn tại Giấy phép số 250/GP-UBND ngày 21.01.2021, cho phép Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình khai thác cát tại xã Đông Ninh.

Ngày 7.3.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị gồm Công an tỉnh, UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Đông Ninh triển khai nội dung giấy phép và kiểm tra thực địa, xác định toạ độ, mặt bằng phạm vi khu vực được phép khai thác cho Công ty Quảng Bình nhưng chưa bàn giao mốc giới ngoài thực địa, vì có nhiều người dân tập trung phản đối.

Ngày 10.4.2019, Phòng Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với Bí thư và Chủ tịch UBND xã Đông Ninh, theo báo cáo của Thường trực Đảng ủy xã đã họp với Chi bộ thôn Nội Doanh để tuyên truyền, triển khai dự án, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại về ảnh hưởng đến môi trường, sạt lở đất canh tác của nhân dân.

Ngày 18.04.2019, UBND huyện Khoái Châu chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Khoái Châu, xã Đông Ninh và Công ty Quảng Bình đã tiến hành đối thoại cùng với các hộ dân khu vực dự án nhưng một số hộ dân phản đối triển khai thực hiện dự án. Do đó, đại diện UBND huyện Khoái Châu, UBND xã Đông Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Công ty Quảng Bình nhất trí chưa tiến hành việc khai thác để tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngày 19.04.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có buổi làm việc với Công ty Quảng Bình đã thống nhất chưa thực hiện khai thác để tuyên truyền, vận động các hộ dân đến khi có sự đồng thuận mới tiếp tục bản giao mốc ngoài thực địa và tiến hành khai thác. Đến ngày 08.12.2020, Giấy phép khai thác khoáng sản số 3124/GP-UBND đã hết hạn nhưng công ty vẫn chưa được sự đồng thuận của nhân dân.

Ngày 21.01.2021, UBND tỉnh tiếp tục gia hạn Giấy phép số 250/GP-UBND cho Công ty Quảng Bình, với thời hạn 2 năm và yêu cầu công ty phối hợp với địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ dự án và khi có đồng thuận của nhân dân khu vực dự án mới được bàn giao mốc ngoài thực địa và tiến hành khai thác.

Ngày 10.5.2022, Công ty Quảng Bình có Công văn số 36/CV-QB về việc đề nghị bàn giao mốc giới. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 725/STNMT-TN ngày 17.5.2022 đề nghị UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Đông Ninh đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương đề chuẩn bị cho việc bàn giao mốc giới cho Công ty Quảng Bình. UBND xã Đông Ninh có Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 06.4.2022, báo cáo việc lấy ý kiến về việc đề nghị cắm mốc của Công ty Quảng Bình nhưng đa số cán bộ và nhân dân không đồng thuận.

Ngày 6.6.2022, nhân dân xã Đông Ninh lại tiếp tục có đơn và đại diện đến Sở Tài nguyên và Môi trường phản đối việc thực hiện dự án. Ngày 24.6.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1026/STNMT-TN đề nghị UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Đông Ninh và Công ty Quảng Bình tiếp tục vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án.

Ngày 26.9.2022, Công ty Quảng Bình tiếp tục có Công văn số 37/2022/CV- QB đề nghị bàn giao mốc giới. Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1683/STNMT-TN ngày 04.10.2022 lấy ý kiến của Công an tỉnh, UBND huyện Khoái Châu và UBND xã Đông Ninh.

Ngày 31.10.2022, UBND huyện Khoái Châu có Báo cáo số 440/BC-UBND và UBND xã Đông Ninh có báo cáo số 12/BC-UBND ngày 14.10.2022, báo cáo vẫn còn có ý kiến chưa đồng thuận, nếu tiến hành bản giao mốc giới sẽ không đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bản và đề nghị tiếp tục vận động nhân dân, khi có sự đồng thuận mới tiến hành bàn giao mốc giới.

Ngày 1.12.2022, Công ty Quảng Bình có đơn và hồ sơ xin gia hạn Giấy phép khai thác khoảng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 17/STNMT- TNN ngày 03.01.2023 trả lời Công ty Quảng Bình, lý do không gia hạn giấy phép và trả lại hồ sơ cho công ty.

Ngày 4.4.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp về việc xem xét đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Quảng Bình.

Công ty Quảng Bình không nhất trí việc tỉnh Hưng Yên đưa mỏ cát của doanh nghiệp ra khỏi khu vực không đấu giá -0
UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2450-UBND huỷ bỏ quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18.10.2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
​​​​​​

Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên

Tại buổi làm việc, ông Ninh Văn Việt, cổ đông góp vốn của Công ty Quảng Bình bày tỏ: Ngày 10.3.2023, Chúng tôi đã có đơn nhưng chưa nhận được phải hồi của cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên. Giấy phép khai thác cát của Công ty Quảng Bình chưa hết hạn, tuy nhiên UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định 2450 đưa mỏ cát của Công ty ra đấu giá. Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác cát cho Công ty Quảng Bình. Ngày 21.4.2023, Công ty đã đổi chức danh Giám đốc Công ty là bà Trần Thị Thu Hương.

Bà Lý Phương Hoa (được Ủy quyền của ông Đỗ Minh Cảnh) cho biết: Các ý kiến tôi đã trình bày ở đơn, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBD tỉnh Hưng Yên đảm bảo quyền lợi cho Công ty Quảng Bình và tiếp tục gia hạn Giấy phép khai thác cát cho Công ty Quảng Bình.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho rằng: Việc chưa bàn giao mốc giới là do tình hình an ninh, trật tự và có sự thống nhất, nhất trí của Công ty Quảng Bình tại biên bản họp ngày 18.5.2019 và ngày 19.4.2019.

Theo Sở TN&MT Hưng Yên, việc không gia hạn giấy phép, vì ngày 22.8.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 525/TTr- STNMT, trình UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (thay thế Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18.10.2013 của UBND tỉnh) gồm 4 khu vực mỏ cát đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 01.7.2011, trong đó có khu vực mỏ cát xã Đông Ninh của Công ty Quảng Bình.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 279/BC-BCS ngày 31.8.2022 xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương phê duyệt khu vực không đấu giá 4 khu vực này. Tỉnh ủy đã có Thông báo số 716-TB/TU ngày 19.9.2022 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đưa 4 khu vực mỏ cát nói trên ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và UBND tỉnh đã có Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 27.10.2022 về việc hủy bỏ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18.10.2013 của UBND tỉnh Hưng Yên, hủy bỏ các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó có nội dung: "Các khu vực đã được cấp phép mà giấy phép khai thác còn hiệu lực được thực hiện đến khi hết hạn giấy phép (không gia hạn giấy phép)".

“UBND tỉnh đã cấp và gia hạn giấy phép với tổng thời gian là 4 năm để công ty có thời gian tuyên truyền, vận động nhân dân dân ủng hộ dự án nhưng công ty vẫn không thực hiện được. Quyết định chủ chương đầu tư số 86/QĐ-UBND ngày 04.5.2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp cho Công ty Quảng Bình thực hiện "Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ cát tại xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu" hết hạn ngày 04.5.2021”, biên bản ghi.

Đại diện UBND huyện Khoái Châu cho rằng: UBND tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 27.10.2022 trong đó đưa mỏ cát của Công ty Quảng Bình vào khu vực đấu giá, vì vậy Công ty Quảng Bình phải chấp hành chủ trương của UBND tỉnh Hưng Yên. Việc Công ty Quảng Bình chưa được sự đồng thuận của người dân khu vực thực hiện dự án là chưa phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, UBND xã trong việc tuyên truyền người dân.

Trong khi đó, UBND xã Đông Ninh bày tỏ sự chia sẻ khó khăn trong việc thực hiện dự án khai thác cát tại xã Đông Ninh của doanh nghiệp do tình hình không ổn định an ninh, trật tự tại địa phương. UBND xã Đông Ninh kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tham mưu với UBND tỉnh Hưng Yên có chính sách phù hợp, hài hòa đối với việc đảm bảo anh ninh trật tự và việc thực hiện khai thác cát của Công ty Quảng Bình đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong hội nghị và các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên đã giải thích và trả lời những thắc mắc của các thành viên của Công ty Quảng Bình. Tuy nhiên, Công ty Quảng Bình không nhất trí việc đưa mỏ cát của Công ty ra khỏi khu vực không đấu giá.

Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp và sẽ báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên. Việc ra hạn giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn trả lời số 17/STNMT-TNN ngày 03.01.2023.

“Hiện nay, chủ trương đầu tư của dự án đã hết hạn ngày 4.5.2021, Công ty Quảng Bình muốn tiếp tục thực hiện dự án phải tiến hành lập hồ sơ xin gia hạn chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh Hưng Yêncấp trước khi tiến hành các thủ tục tiếp theo”, biên bản làm việc nêu.

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã thông tin, Ban Nội chính tỉnh uỷ Hưng Yên cũng đã có công văn gửi ông Ninh Văn Việt cho biết đã chuyển đơn của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình đến UBND tỉnh Hưng Yên xem xét, giải quyết.

Công ty Quảng Bình không nhất trí việc tỉnh Hưng Yên đưa mỏ cát của doanh nghiệp ra khỏi khu vực không đấu giá -0
Ban Nội chính tỉnh uỷ Hưng Yên đề nghị xem xét, giải quyết đơn thư của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình.
​​​​

Đơn thư của các nhà đầu tư, thành viên góp vốn của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình cho biết: “Trong suốt quá trình 12 năm qua, mặc dù chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền của và công sức để Công ty Quảng Bình thực hiện đầy đủ các thủ tục và có đầy đủ các giấy phép, chấp thuận cần thiết theo quy định của pháp luật trong việc khai thác mỏ cát Đông Ninh, tuy nhiên thực tế Công ty Quảng Bình vẫn chưa thể khai thác chính thức tại mỏ cát này”.

Ngày 27.10.2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2450-UBND huỷ bỏ quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18.10.2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

“Như vậy bao nhiêu công sức, tiền bạc của Công ty Quảng Bình hơn 12 năm qua đã bị uổng phí, Công ty đã nộp đủ các khoản thuế, thực hiện đủ các yêu cầu của chính quyền tỉnh Hưng Yên để được cấp Giấy phép khai thác nhưng Quyết định 2450/QĐ-UBND đã đẩy Công ty vào nguy cơ phá sản, chúng tôi có nguy cơ mất trắng toàn bộ số vốn đã đầu tư vào Công ty Quảng Bình suốt thời gian qua”, các nhà đầu tư, thành viên góp vốn của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Quảng Bình bày tỏ lo lắng.

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quốc Tuấn - An An
#