Tập trung đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát

- Thứ Sáu, 08/12/2023, 11:34 - Chia sẻ

Phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang luôn chủ động, nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là hoạt động giám sát. Trong đó, đặc biệt quan tâm theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh...

Chất vấn sát thực tế, có hình ảnh và video minh họa

Các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tiếp tục được đổi mới về phương pháp tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nội dung giám sát trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, được cử tri và Nhân dân đồng tình đánh giá cao.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII. Ảnh:Trọng Hiếu
Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVIII. Ảnh: Trọng Hiếu

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành 3 cuộc giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai thuộc Dự án khai thác mỏ sắt Minh Lập - Pù Ngọm, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang; kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”; Giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh. Đồng thời, khảo sát việc thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2022.

Qua giám sát, những vấn đề tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân được chỉ rõ và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để tập trung giải quyết, khắc phục triệt để. Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời đề nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của 1.714 cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh chưa được sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm sử dụng nhà, đất đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo rà soát lại các trụ sở dôi dư, không sử dụng để bố trí, sắp xếp đất cho trụ sở công an, xã, thị trấn theo Đề án của tỉnh và các đơn vị có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị sự nghiệp công lập đang sử dụng tài sản công với mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết không đúng quy định.

Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị liên quan có giải pháp xử lý, khắc phục đối với 60 công trình điện được Nhà nước đầu tư, đã kiểm kê từ năm 2017 - 2020 nhưng chưa đủ điều kiện bàn giao, do sai lệch về hồ sơ chưa khớp với hiện trạng, chưa có hồ sơ đất xây dựng theo quy định, chưa xác định cụ thể giá trị bàn giao…

Để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng tổ chức tái giám sát những nội dung chậm được giải quyết; tổ chức các buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để làm rõ và giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, kéo dài chưa được giải quyết.

Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 1 phiên giải trình, chất vấn trong thời gian giữa hai kỳ họp. Hoạt động chất vấn được cử tri đánh giá cao bởi tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong việc chủ động nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, chuẩn bị nội dung chất vấn sát thực tế, có hình ảnh và video minh họa cụ thể. Qua đó, lãnh đạo sở, ngành đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm. Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kết luận với nhiều yêu cầu, giải pháp thực hiện và có thời hạn hoàn thành cụ thể, làm căn cứ quan trọng để các cơ quan thực hiện bảo đảm kịp thời, khả thi.

Mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi 

Những kết quả trên là điều đáng ghi nhận để hoạt động của HĐND tỉnh thực sự đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, đặc biệt là các cuộc giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2024; việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang; Chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp năm 2024 “từ sớm, từ xa”...

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch cho đại biểu TXCT trước, sau mỗi kỳ họp. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; duy trì nền nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, lần thứ 3 tại huyện Hoàng Su Phì. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri và các cơ quan, đơn vị.

Xuân Việt
#