Không có nhận thức đúng sẽ không có hành động đúng

- 08:59, 28/04/2022 - Nhật Khánh
“Không có nhận thức đúng thì sẽ không có hành động đúng”. Điều cốt lõi là nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phải thẩm thấu được tinh thần của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó mới có hành động chỉ đạo, lãnh đạo từ khâu lập dự toán, thông qua dự toán, chi tiêu ngân sách, tài sản công thì mới có ý thức tiết kiệm, chống được lãng phí. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Uỷ viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Thanh Vân.