Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.10.2023

- 17/10/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.10.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Bế mạc phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Sáu; Phiên họp thứ Nhất, Ban Chỉ đạo xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân...

Hà An - Linh Chi - Minh Nhật - Hương Quỳnh
#