Việc tự chủ còn khó khăn, quan điểm đánh giá về tự chủ còn khác nhau

- 10/06/2024, 15:25 - Chia sẻ

Sáng 10.6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với các bộ, cơ quan phụ trách lĩnh vực xã hội, khoa học công nghệ.

Xuân Sơn - Linh Chi
#