Trailer Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân

- 02/10/2023, 10:08 - Chia sẻ

Báo Đại biểu Nhân dân đang hướng đến kỷ niệm tròn 35 năm ngày thành lập 05.10.1988 – 05.10.2023. Đây sẽ là dịp đặc biệt để nhìn lại một chặng đường đầy tự hào đã qua của các thế hệ Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và người lao động của tờ báo. Chặng đường từ một tờ Tạp chí, đến tuần báo, rồi Nhật báo và được nâng cấp và đổi tên thành Báo Đại biểu Nhân dân – Tờ báo Loại I, cấp Tổng cục.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#