Tiếp tục nâng cao chất lượng Kiểm toán

- 12/07/2022, 10:44

Chiều 11.7, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

 
Minh Nhật