Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chủ trì cuộc họp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

- 20/11/2023, 21:30 - Chia sẻ

Ngày 20.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản chủ trì cuộc họp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản lần thứ tư.

Minh Nhật
#