Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

- 07:13, 13/05/2022

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tuyên giáo Trung ương tới 4.097 điểm cầu trên cả nước.

Sáng 12.5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5.2022 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tuyên giáo Trung ương tới 4.097 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đồng chủ trì Hội nghị.