Tạo nguồn lực, cảm hứng phát triển ngành công nghiệp văn hóa

- 24/01/2023, 08:53 - Chia sẻ

“Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa nói lên bản sắc dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn”. Cho nên, giữ gìn, phát huy, phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo lợi thế, tạo ra sức mạnh, hình thành hệ thống sản phẩm văn hóa, các dịch vụ văn hóa chất lượng đặc sắc kết hợp truyền thống và hiện đại khẳng định văn hóa của đất nước trên trường quốc tế, tạo điều kiện ổn định phát triển kinh tế - xã hội. Đây là khẳng định của Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trước thềm Xuân Quý Mão 2023.

Nguyễn Thăng - Nhật Sơn
#