Quốc hội thông qua Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

- 29/11/2023, 12:05 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Sáu, sáng nay, 29.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu với 462/463 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 93,52% tổng số đại biểu Quốc hội.

Xuân Sơn
#