Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì làm việc về biên soạn sách Lịch sử Quốc hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2026

- 27/02/2024, 13:45 - Chia sẻ

Sáng 27.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về triển khai biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5 (giai đoạn 2011-2026)” và tổ chức nghiên cứu Đề tài cấp Bộ về lịch sử 50 năm Quốc hội Việt Nam - Quốc hội Lào.

Anh Tiến - Văn Tùng
#