Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV

- 06/11/2023, 10:21 - Chia sẻ

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu sáng nay, 6.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, việc Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến hết Kỳ họp thứ Tư về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực là hình thức tái giám sát, theo dõi đến cùng các vấn đề đã giám sát, chất vấn. Do vậy, các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm rõ thực trạng tình hình, những kết quả nổi bật đã làm được, những việc chưa làm được hoặc làm chưa tốt; chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện, tạo chuyển biến căn bản, thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#