Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân

- 21/11/2023, 12:50 - Chia sẻ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, sáng nay, 21.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về nội dung này. 

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#