Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

- 20/05/2024, 15:36 - Chia sẻ

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Xuân Sơn
#