Đầu tư cho văn hóa cần có trọng tâm, trọng điểm

- 10/06/2024, 19:22 - Chia sẻ

Bên hành lang kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, các đại biểu cho rằng, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được đưa ra đúng thời điểm, nhận được sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân. Văn hóa chính là động lực, là sức mạnh “mềm” để phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, để tạo ra sự thay đổi về văn hóa thì cần phải đầu tư nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, cào bằng.

Nguyễn Thăng - Văn Tùng - Thanh Mai
#