Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng

- 13/01/2023, 12:40 - Chia sẻ

Sáng 13.1, tại Phòng truyền thống Quốc hội, Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ tiếp nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Phòng Truyền thống Quốc hội. 

 
Anh Tiến - Văn Tùng
#