Báo Đại biểu Nhân dân: 35 năm - Hành trang để tự hào tiến bước

- 05/10/2023, 08:30 - Chia sẻ

35 năm hình thành phát triển là chặng đường với những dấu mốc không thể nào quên của Báo Đại biểu Nhân dân. Đánh dấu biết bao nỗ lực, sự kết tinh trí tuệ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, vượt qua khó khăn thử thách để có sự trưởng thành, với tiêu chí phụng sự nhân dân. 

Nhân dịp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 35 năm thành lập (05.10.1988 – 05.10.2023), Báo Đại biểu Nhân dân xin giới thiệu cùng bạn đọc phim tài liệu: 35 năm - Hành trang để tự hào tiến bước.

#