​​​​​​​Bản tin Thời sự Quốc hội ​​​​​​​ngày 24.5.2023

- 24/05/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 24.5.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung của ngày làm việc thứ Ba của Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV.

Hà An - Linh Chi - Minh Nhật - Hương Quỳnh
#