Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 23.9.2022

- 23/09/2022, 21:06

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 23.9.2022 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Ngày làm việc thứ 5 phiên họp chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng - An ninh; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự đại hội chi bộ Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2022 - 2025; Phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia; Đại hội điểm chi bộ trực thuộc Báo Đại biểu nhân dân.

 
Thự hiện: Kim Thoa - Hoàng Long - Hương Quỳnh - Minh Nhật