Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.11.2023

- 21/11/2023, 21:00 - Chia sẻ

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 21.11.2023 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Quốc hội thảo luận về báo cáo công tác tư pháp, thi hành án, phòng chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp Đoàn giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong làm việc với Đoàn công tác của Ethiopia; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerbaijan Mới và tiếp Đại sứ Ukraine.

Hà An - Hoàng Long - Văn Tùng
#