Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 25 - 31.7)

- 01/08/2022, 18:14

Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị quyết Ban hành nội quy Kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp… là những nội dung quan trọng trong tuần qua, thu hút sự quan tâm của độc giả, cử tri cả nước.

 
Anh Thơ - Nhật Khánh