Bản tin - Báo chí với Quốc hội (Tuần từ ngày 13.3 - 19.3.2023)

- 20/03/2023, 08:00 - Chia sẻ

Nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm đóng góp cho dự án Luật Giá (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)... tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là những nội dung quan trọng thu hút sự quan tâm độc giả, cử tri và lưu tâm của cơ quan quản lý trong tuần qua.

BT và SXCT
#