Diễn đàn Quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023

- 30/11/2023, 14:32 - Chia sẻ

Sáng 30.11, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển phối hợp cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức Diễn đàn Quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.

Xuân Sơn
#