Báo Đại biểu Nhân dân - Chủ động đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

- 17/01/2024, 15:45 - Chia sẻ

Trước những thách thức toàn diện và chưa từng có mà các cơ quan báo chí đang phải đối mặt, Báo Đại biểu Nhân dân – một tập thể đoàn kết và đầy hoài bão, quyết tâm nắm chặt tay nhau vượt qua thử thách, chủ động, sáng tạo với phương châm hoạt động: Đảng ủy Định hướng - Tờ báo Định danh - Mỗi người Định việc - Đoàn kết tất thành.

Thanh Hà - Xuân Sơn - Nhật Khánh
#