Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023:

Sớm thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia

- 19/09/2023, 16:52 - Chia sẻ

Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, từ nay đến năm 2025 và hướng tới 2030, một số động lực chính dự báo sẽ tiếp tục đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường mới nổi phát triển nhanh và bền vững hơn; với sự cộng hưởng của cả những động lực truyền thống và động lực mới. TS. Cấn Văn Lực, đề xuất sớm thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia như một số quốc gia có năng suất lao động cao đã làm.

Nhật Khánh - Xuân Sơn
#