Khơi nguồn sức mạnh góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng

- 08:43, 21/06/2022

Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước được triển khai quyết liệt, bài bản, mang lại hiệu quả rõ rệt, dư luận xã hội đồng tình, nhân dân ủng hộ và ghi nhận. Nhiều vụ việc về tham nhũng tưởng như bị chìm vào quên lãng, nhưng đã được đưa ra ánh sáng, xử lý đúng người, đúng tội, là bài học sâu sắc. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công bước đầu trong công cuộc đấu tranh này là Đảng, Nhà nước đã khơi nguồn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí.

 
Nguyễn Thăng - Văn Tùng