Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

ĐBQH Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị): Cần tháo gỡ ngay nút thắt quy định hành chính

- 01/11/2023, 17:05 - Chia sẻ

Thảo luận tại hội trường về vấn đề quản lý chung cư mini, chính sách phát triển nhà ở xã hội để bảo đảm nhu cầu có chỗ ở an toàn cho người dân, nhất là bộ phận người dân có thu nhập thấp, đại biểu Hoàng Đức Thắng cho rằng, sự tồn tại của “cả núi” thủ tục, “cả rừng” quy định hành chính cùng với những rủi ro pháp lý khác là nguyên nhân căn bản làm nản lòng các nhà đầu tư. Do vậy, “cần tháo gỡ ngay nút thắt điểm nhấn này thì nguồn lực xã hội mới được giải phóng, xem doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội là đối tượng ưu tiên đặc biệt thì mục tiêu cao cả này mới có trở thành thường thực”. 

Minh Nhật
#