ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo

- 31/05/2023, 17:16 - Chia sẻ

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) đề nghị, ngoài Kết luận số 14-KL/TW ngày 22.9.2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Quốc hội, Chính phủ cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các quy định pháp luật liên quan đến công chức, viên chức để bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn, làm cơ sở khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Nhật Khánh
#