Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Thứ Ba, 21/03/2023, 15:08 - Chia sẻ

Ngày 21.3, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội (Thiền viện Quảng Đức, TP Hồ Chí Minh), Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Lễ công bố, ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Toàn cảnh Lễ công bố, ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ quan trọng này, có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự (HĐTS) kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Lãng Huỳnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Hoà thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Đức Thiện; Thượng toạ Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng I, II; lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Ban chứng minh và chủ tọa hội nghị

Về phía đại biểu Trung ương tham dự, có: Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga; Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Dân vận Trung Ương Lê Anh Tuấn; Trưởng Phòng Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ Lê Minh Khánh...

Đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, có: Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Trần Xuân Điền; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phan Triều Thanh Hương; Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố Nguyễn Văn Lượng…

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Các vị đại biểu và chư tăng ni, phật tử tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN đã công bố Quyết định số 033/QĐ-HĐTS do Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS ấn ký ngày 18.1.2023 về Chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 4 vị Ban Chứng minh và Cố vấn; 104 thành viên (48 vị Thường trực, 56 vị Ủy viên).

Cụ thể, Ban Chứng minh và Cố vấn gồm: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Ban Thường trực Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 48 vị do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS làm Trưởng ban.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao quyết định đến Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Trong số 16 vị được quyết định làm Phó trưởng Ban, có 2 vị Phó trưởng Ban Thường trực là: Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và Thượng tọa Thích Nhật Từ. Còn lại 14 vị làm Phó trưởng Ban; trong đó, có thầy Thích Trúc Thái Minh, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trụ trì Chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)...

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN đã công bố quyết định của Giáo hội về thành phần nhân sự Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương có 5 vị Chứng minh và 8 vị Cố vấn; 117 thành viên (56 vị Thường trực và 61 Ủy viên) do Thượng tọa Thích Thanh Phong làm Trưởng ban.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao quyết định đến Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN - đồng Trưởng ban tổ chức hội nghị cho biết: Ban Phật giáo quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương GHPGVN là 2 trong 13 Ban, Viện thuộc HĐTS.

Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương có vai trò và nhiệm vụ tham mưu hoạch định hoạt động đối ngoại của giáo hội, tích cực chủ động trong hội nhập quốc tế, mở rộng các hoạt động hợp tác giao lưu quan hệ quốc tế với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo các nước, góp phần nhằm nâng cao vị thế cơ đồ của đất nước và Phật giáo Việt Nam trên thế giới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định cho 2 Phó ban Thường trực và các Phó ban Phật giáo Quốc tế Trung uơng
Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -1
Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS trao quyết định Phó trưởng Ban Phật giáo Quốc tế đến Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương có nhiệm vụ định hướng lập kế hoạch tạo ra và chủ động nguồn tài chính cho các hoạt động Phật sự lớn của GHPGVN, công tác từ thiện xã hội và các hoạt động đối ngoại quốc tế, nhằm đạt được những thành tựu phận sự nổi bật trong chặng đường phát triển tiếp nối đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN.

Trao đổi về hướng hoạt động trong những năm tới, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết: kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với nhân sự được kiện toàn sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ là đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, quan hệ Phật giáo quốc tế theo định hướng gắn với ngoại giao văn hóa ngoại giao nhân dân, chủ động tích cực  trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức phật giáo và các tổ chức tôn giáo thế giới, kiện toàn mở rộng và kết nối chặt chẽ với các hội phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương sẽ tập trung lan tỏa triết lý phật giáo trong xây dựng doanh nghiệp, doanh nhân, xây dựng đội ngũ doanh nhân phật tử hướng tới tự chủ tài chính trong các hoạt động phận sự của GHPGVN qua việc xây dựng các mô hình kinh tế Phật giáo ở những lĩnh vực hợp lý, khuyến khích phát triển kinh tế tự túc của các cơ sở tự viện.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN ban đạo từ tại Lễ ra mắt nhân sự

Ban đạo từ tại Lễ ra mắt nhân sự, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN chúc mừng các thành viên đã được tín nhiệm suy cử là thành viên Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, nhận định Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương Khóa VIII đã triển khai và hoàn thành xuất sắc các Phật sự được Ban Thường trực HĐTS giao phó.

Cụ thể, GHPGVN thông qua Ban Phật giáo Quốc tế đã tham dự hội nghị chuyên đề 2 năm một lần Diễn đàn Phật giáo Quốc tế; thành lập được Ban Điều phối và hợp tác GHPGVN với Liên minh Phật giáo Lào và ký kết hợp tác giữa GHPGVN và Liên minh Phật giáo Lào; tạo mối quan hệ liên kết và kết nối được với Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan; tổ chức thành công Đại lễ Vesak năm 2019 tại chùa Tam Chúc; tổ chức thành công Hội nghị Ban Thư ký ABCP (Diễn đàn Phật giáo châu Á vì Hòa bình) tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đồng thời, tham gia các hội thảo quốc tế tại các nước với các tôn giáo khác; thành lập thêm các chi hội Phật giáo tại các nước, như Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào... Các công tác từ thiện quốc tế cũng tạo nên mối liên hệ ngoại giao tốt đẹp với các nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2027 -0
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương thay mặt Ban Tổ chức tiếp nhận và y giáo phụng hành lời chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự 

Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương trong 5 năm qua đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, hỗ trợ tất cả hoạt động tài chính cho Giáo hội ở 2 Văn phòng, cũng như hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và nhiều công trình tâm linh khác…

Thống nhất với chương trình hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế và Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tin tưởng với các kế hoạch cụ thể thiết thực, khả thi, hai Ban sẽ đạt kết quả tốt đẹp trong thời kỳ hội nhập, phát triển, tạo được sự đồng thuận của toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN.

Trí Trung - Tuấn Nguyên
#