Tránh quy định nhưng không khả thi

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 05:07 - Chia sẻ

Một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là quy định trường hợp có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình nếu có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện...

Lý giải về quy định này, đại diện Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Khoản 29, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013 quy định hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất đai tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Mặt khác, việc ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cũng được quy định tại Thông tư 33 năm 2017 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Dựa trên những căn cứ trên, đồng thời để đồng bộ với quy định của pháp luật về dân sự trong xác định các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia, thỏa thuận giao dịch dân sự, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã tạo sự lựa chọn cho các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình nếu có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận do các thành viên tự thỏa thuận bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật...

Thực tế, đây không phải là quy định mới nhưng vẫn có ý kiến trái chiều. Phía tán thành thì cho rằng việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ chỉ là chuyển từ thông tư lên luật, nhằm thực hiện, bảo đảm quyền của tất cả thành viên trong gia đình. Quy định này chỉ có lợi cho người dân chứ không phức tạp về sau cũng như thời điểm đầu đi làm thủ tục, kê khai thông tin. Hơn nữa, khi chọn lọc ghi tên ai vào sổ đỏ sẽ chính xác hóa được quyền tài sản thực sự với thửa đất đó. Quy định này cũng nhằm không để người có quyền tài sản với thửa đất bị gạt ra ngoài hay người không có quyền tài sản lại tự nhiên được đứng vào nhóm ghi tên trên sổ đỏ...
Ý kiến khác thì cho rằng, việc xác định ai là thành viên trong hộ gia đình là người đồng sử dụng đối với đất giao cho hộ gia đình là điều không đơn giản. Có trường hợp quan niệm hộ gia đình sử dụng đất là các thành viên của hộ, có mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng. Và thực tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp sổ đỏ đối với hộ gia đình sử dụng đất ghi tên các thành viên theo sổ hộ khẩu nhưng những quan niệm về người sử dụng đất là hộ gia đình không chính xác và hợp lý. Bởi vậy để có thể thực hiện được việc này, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cách giải thích khái niệm hộ gia đình sử dụng đất...

Cần nhắc lại rằng, hồi cuối năm 2017, quy định ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ theo quy định tại Thông tư 33 đã phải lùi thời gian thực hiện. Do đó, lần này, việc có tiếp tục quy định trong luật hay không cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm khi được ban hành phù hợp với thực tiễn, tránh quy định nhưng không khả thi, phải hoãn thực hiện...

Ninh Hà