Món nợ lớn nhất!

- 05:42, 26/07/2022

Sáng qua, tỉnh An Giang tổ chức lễ truy điệu và an táng 68 hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh được quy tập trong mùa khô 2021 - 2022. Cả 68 liệt sĩ đều chưa rõ danh tính, quê hương, giờ sẽ nằm lại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên để Đảng bộ, quân và dân An Giang chăm lo hương khói, mộ phần.

Danh sách gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính vậy là lại dài thêm. Cùng với đó, cả nước còn gần 200.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt và rất nhiều hồ sơ người có công với cách mạng đề nghị được hưởng chính sách vẫn đang tồn đọng.

Đây là nỗi đau, là niềm day dứt, là món nợ lớn nhất của đất nước ta đối với các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và người có công mặc dù suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới gần đây, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Các chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, theo đà phát triển của đất nước, đã được điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng dần chế độ ưu đãi. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và giải quyết chế độ chính sách cho người có công cũng được quan tâm, đẩy mạnh… Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: "Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội".

Điều đáng nói là thời gian càng trôi đi, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và giải quyết hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng càng khó giải quyết. Bởi lẽ, quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thiên tai, bão lũ làm cho địa hình, địa vật thay đổi nhiều. Nhân chứng cung cấp thông tin ngày càng ít, tuổi cao, trí nhớ giảm, mức độ chính xác thấp. Hồ sơ lưu trữ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ sẽ ngày càng khó bảo quản, hoặc dễ thất lạc hoặc không đầy đủ…

Chính vì vậy, giải quyết những vấn đề trên là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách trong toàn bộ hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Không có sự cống hiến, hy sinh của những lớp cha anh, đất nước, chúng ta không có được cuộc sống như hôm nay. Vì thế phải làm với quyết tâm cao nhất, trong thời gian ngắn nhất và đạt được kết quả cao nhất để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thể hiện tấm lòng kính trọng và tri ân sâu sắc với những người có công với cách mạng.

Theo đó, cần có chương trình đầu tư mạnh mẽ hơn và các giải pháp hiệu quả hơn, trong đó có việc hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Các đơn vị chức năng cần trực tiếp đi từng địa phương, xem xét từng hồ sơ với cả cái lý và cái tình, linh hoạt tùy theo tình hình thực tế để nhanh chóng giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng.

Phải chạy đua với thời gian để đưa những liệt sĩ hiện còn nằm ở trên mọi miền đất nước về với gia đình, với quê hương và giải quyết dứt điểm những trường hợp tồn đọng trong giải quyết chế độ, chính sách với người có công. Có như vậy món nợ lớn nhất mới phần nào vợi bớt.

Cẩm Phô