TP. Hồ Chí Minh - Bài 3:

Sai phạm tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1: Đề nghị tham mưu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

- Thứ Hai, 16/01/2023, 08:49 - Chia sẻ

Từ những sai phạm trong công tác thu chi tài chính tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, Chủ tịch UBND quận 1 giao Thanh tra quận tham mưu thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra.

Chấm dứt các sai phạm

Sai phạm tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1: Đề nghị tham mưu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP. Hồ Chí Minh vướng nhiều sai phạm.

Tại mục VI của kết luận thanh tra (số 1013/KL-UBND) về thanh tra công tác thu chi tài chính tại Trung tâm TDTT quận 1 đã nêu kiến nghị và các biện pháp xử lý đối với các sai phạm tại Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) quận 1.

Theo đó, Trung tâm TDTT quận 1 phải phối hợp với Phòng Nội vụ quận 1 trong việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm và đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật; chấm dứt các sai phạm: sử dụng tài sản công và mục đích cho thuê khi đề án sử dụng tài sản công chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; để ngoài hệ thống sổ sách kế toán các khoản thu, chi từ hoạt động của trung tâm (bao gồm nhưng không giới hạn các khoản nợ phải trả, thu hộ chi hộ, tiền tài trợ, hỗ trợ…); hạch toán không kịp thời, không đúng nội dung, bản chất sự việc và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; lập khống các tài liệu, chứng từ kế toán; tình trạng thu chi không đúng quy định…

Trung tâm TDTT quận 1 phải phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận tiến hành rà soát, thống kê lại tất cả các mặt bằng tại 4 câu lạc bộ được sử dụng vào mục đích cho thuê từ năm 2018 đến nay; báo cáo UBND quận để phục vụ công tác quản lý, theo dõi việc sử dụng tài sản công tại Trung tâm; khẩn trương hoàn chỉnh đề án sử dụng tài sản công theo yêu cầu của Sở Tài chính TP.HCM, gửi UBND quận thông qua và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm TDTT quận 1 phối hợp với phòng Nội vụ quận đề xuất, tham mưu UBND quận ban hành văn bản trao đổi với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về phương án quản lý đội bóng đá nữ TP.HCM phù hợp với tình hình thực tế.

Đề nghị tham mưu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Sai phạm tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1: Đề nghị tham mưu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Một câu lạc bộ do Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 quản lý.

Kết luận thanh tra cũng yêu Trung tâm TDTT quận 1 cần thực hiện chấn chỉnh các nội dung: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 04/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập”; Thực hiện công khai tài chính đúng quy định của Thông tư số 90/2018 của Bộ Tài chính, Nghị định số 04/2015 của Chính phủ; thực hiện các chứng từ kế toán đúng quy định của Luật Kế toán năm 2015 và Thông tư số 107/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Thực hiện bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đúng quy định của Luật Kế toán năm 2015.

Chủ tịch UBND quận 1 cũng giao Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 1 phối hợp với Phòng Nội vụ quận 1 tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân (thuộc thẩm quyền quản lý) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã thiếu kiểm tra, không kịp thời phát hiện ra các sai phạm xảy ra tại Trung tâm TDTT quận 1, đề xuất biện pháp xử lý…

Chủ tịch UBND quận 1 giao Phòng Nội vụ quận chủ trì, phối hợp với Trung tâm TDTT, Phòng Tài chính - Kế hoạch quận trong việc tổ chức, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị… 

Sai phạm tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1: Đề nghị tham mưu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND quận 1 giao Thanh tra quận tham mưu Chủ tịch UBND quận thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật; Tham mưu Chủ tịch UBND quận ban hành văn bản kiến nghị Cục thuế TP.HCM đưa vào kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

Chủ tịch UBND quận 1 yêu cầu Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 cùng các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra; Đồng thời báo cáo kết quả về UBND quận, đồng thời gửi thanh tra quận để theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

*Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương
#