Bài 1:

TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 báo cáo không trung thực, để ngoài sổ sách hơn 12,5 tỷ đồng

- Thứ Ba, 10/01/2023, 12:51 - Chia sẻ

Kết luận thanh tra xác định, Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 báo cáo không trung thực, để ngoài sổ sách hơn 12,5 tỷ đồng. Chủ tịch quận đã giao thanh tra tham mưu thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra.

Báo cáo không trung thực

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP.HCM -0
Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP. Hồ Chí Minh

UBND quận 1 vừa ban hành kết luận thanh tra (số 1013/KL-UBND) về thanh tra công tác thu chi tài chính tại Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) quận 1. Kết luận do Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh ký.

Kết luận thanh tra cho biết về báo cáo tình hình thu, chi tài chính của Trung tâm TDTT quận 1 trong năm 2021: tổng thu hơn 8,4 tỷ đồng. Cụ thể doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hơn 8,1 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính hơn 298 triệu đồng, thu nhập khác hơn 26 triệu đồng. Tổng chi (bao gồm các khoản nộp thuế) hơn 16 tỷ đồng. Chênh lệch (thu, chi) âm 7,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra nhận thấy Trung tâm TDTT quận 1 có các khoản thu từ hoạt động khai thác sử dụng mặt bằng vào mục đích cho thuê nhưng đơn vị không báo cáo trung thực, khách quan về nội dung và giá trị số liệu kế toán cho UBND quận 1 (cơ quan cấp trên), Phòng Tài chính – Kế hoạch quận 1 (cơ quan tài chính cùng cấp) để kiểm tra, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2021; Đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực các nội dung liên quan đến cuộc thanh tra.

Kết quả kiểm tra xác minh về chứng từ kế toán và sổ sách kế toán, về chứng từ kế toán Trung tâm sử dụng chứng từ kế toán là phiếu thu thực hiện trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp IMAS (phiếu điện tử). Ngoài ra, Trung tâm còn sử dụng chứng từ kế toán là phiếu thu và biên nhận viết tay. Phiếu biên nhận viết tay lập không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 107/2017 của Bộ Tài chính “hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” và điểm a, điểm g, Điều 16 Luật Kế toán năm 2015.

Theo kết luận thanh tra, việc lập phiếu thu viết tay giai đoạn 2018 đến quý 3.2020 do kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng hành chính kế hoạch của Trung tâm TDTT quận 1 là bà Trịnh Thị Thanh Thu chỉ đạo nhân viên của phòng (người làm công tác kế toán) thực hiện. Giai đoạn từ quý 4.2020 đến nay do bà Thu trực tiếp thực hiện.

Việc lập phiếu thu và biên nhận viết tay nhằm mục đích thu tiền cho thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước sinh hoạt và để ngoài sổ sách của Trung tâm. Bà Thu có giải trình do biết việc lập các chứng từ kế toán viết tay nêu trên không đúng quy định nên vào khoảng sau tháng 12.2021 bà đã tiêu hủy toàn bộ bản gốc chứng từ kế toán viết tay và có báo cáo sự việc này với Giám đốc Trung tâm TDTT quận 1 là ông Trần Anh Tuấn.

Để ngoài sổ sách hơn 12,5 tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP.HCM
Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Cũng theo kết luận thanh tra, đối với việc hoạt động hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ (thực chất là hoạt động khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê), dừ từ 2018 đã có những chỉ đạo từ cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng mặt bằng… nhưng Trung tâm TDTT quận 1 vẫn tiếp tục cho thuê mặt bằng tại 4 câu lạc bộ (CLB): TDTT Đa Năng, TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thể thao Tao Đàn và Nguyễn Du. Theo giải trình của Giám đốc Trần Anh Tuấn để có nguồn thu cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động TDTT, Trung tâm đã ký hợp đồng hợp tác tạm thời với các đối tác.

Kết quả thanh tra cho thấy từ năm 2018 đến tháng 7.2022, Trung tâm TDTT quận 1 có phát sinh nguồn thu từ các hoạt động hợp tác khai thác cung cấp dịch vụ (thực chất là hoạt động khai thác sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê). Tuy nhiên, trung tâm đã để ngoài sổ sách kế toán phần lớn nguồn thu từ hoạt động cho thuê đối với 32 vị trí mặt bằng tại 3 CLB: Thể thao Tao Đàn, TDTT Đa Năng, TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Kết quả thanh tra cũng cho biết căn cứ theo hồ sơ giải trình của ông Trần Anh Tuấn và bà Trịnh Thị Thanh Thu, các cá nhân có liên quan và các tài liệu thu thập hiện có, ghi nhận từ năm 2018 đến tháng 7.2022, tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê 32 vị trí mặt bằng tạm tính hơn 18,6 tỷ đồng, trong đó hơn 6,1 tỷ đồng được nộp và hạch toán và sổ kế toán với nội dung thu học phí, thu vé; phần còn lại hơn 12,5 tỷ đồng để ngoài sổ sách kế toán (trong đó, riêng năm 2021 hơn 4,8 tỷ đồng).

Kết luận thanh tra còn xác định Trung tâm TDTT quận 1 là đơn vị trực tiếp quản lý, huấn luyện, đào tạo đội bóng đã nữ TP. Hồ Chí Minh từ năm 1997 đến nay nhưng nhiều năm qua các cá nhân liên quan đã ăn chặn tiền của các vận động viên, lập khống hồ sơ để trục lợi.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương
#