Thái Nguyên: Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công đạt trên 5.300 tỷ đồng

- Thứ Năm, 16/11/2023, 12:14 - Chia sẻ

Theo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, ước lũy kế thanh toán vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết tháng 10.2023 đạt trên 5.300 tỷ đồng.

Trong 10 tháng qua, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện thanh toán vốn kế hoạch kéo dài ước đạt 58,9% kế hoạch vốn giao; thanh toán vốn năm 2023 đạt 66 % kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Thái Nguyên: Lũy kế thanh toán vốn đầu tư công đạt trên 5.300 tỷ đồng -0
Tỉnh Thái Nguyên thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cũng trong 10 tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 10 dự án với tổng số vốn hơn 1.500 tỷ đồng; chấp thuận nhà đầu tư đối với 10 dự án thuộc diện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng số vốn hơn 4.700 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với 7 dự án với tổng số vốn trên 12.700 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI với tổng số vốn 27,5 triệu USD.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 27 dự án FDI với tổng số vốn 174,745 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án FDI với tổng số vốn tăng thêm 75 triệu USD; tăng vốn cho 3 dự án trong nước với tổng số vốn tăng thêm 962 tỷ đồng.

Từ tháng 5.2023, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Qua đó, đã tổng hợp 94 dự án có khó khăn, vướng mắc và giải quyết xong cho 27 dự án; tham mưu để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết cho 50 dự án.

Đồng Văn Thưởng
#