Quyết tâm của Uông Bí

- Chủ Nhật, 04/12/2022, 07:24 - Chia sẻ

Với nhiều giải pháp tích cực được thực hiện ngay từ đầu năm, thành phố Uông Bí đã sớm về đích kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nổi bật là kinh tế thành phố phục hồi, phát triển; các nguồn lực của địa phương được khai thác, sử dụng hiệu quả. 

Tốc độ tăng trưởng đạt 13,1%

Năm 2022, thành phố Uông Bí đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ vững ổn định, tiếp nối đà tăng trưởng, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác. Trong đó, 16/16 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; giữ vững đà tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%; cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 9.300 USD/người…

Theo đánh giá, 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra gồm: GRDP bình quân đầu người; giá trị tăng thêm ngành dịch vụ và thuế; thu ngân sách nhà nước; giảm nghèo; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; giáo dục và đào tạo. Trong đó, mặc dù chỉ tiêu giá trị tăng thêm ngành dịch vụ và thuế và chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đặt ra tuy cao nhưng thành phố đã xuất sắc đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, kế hoạch giá trị tăng thêm ngành dịch vụ và thuế đặt ra là 13,5%, kết quả đạt 15,5%; kế hoạch thu ngân sách nhà nước là 3.311 tỷ đồng, kết quả đạt 3.642 tỷ đồng, vượt 10%...

Năm 2022, do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh Covid-19, các chính sách thuế có sự thay đổi, như: thuế giá trị gia tăng giảm xuống 8%; thuế môi trường đối với mặt hàng xăng dầu giảm 50%; tỉnh thay đổi cơ cấu điều hành thu tiền sử dụng đất, đã ảnh hưởng đến nguồn thu của địa phương. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp cụ thể, đến cuối tháng 11.2022 có 12/13 hạng mục thu, thành phố đã đạt và vượt kế hoạch đề ra (7 hạng mục thu vượt cao so với kế hoạch). Để có được kết quả đó, cùng với sự nỗ lực, vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã triển khai quyết liệt 6 kế hoạch của UBND tỉnh về quản lý nhà nước, quản lý thuế; đẩy mạnh kiểm tra, bảo đảm 100% hồ sơ khai thuế hàng tháng được rà soát, kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác phân tích hồ sơ khai thuế, lựa chọn những đơn vị có dấu hiệu gian lận thuế, bổ sung vào kế hoạch kiểm tra hoặc tổ chức kiểm tra tại cơ sở.

Lãnh đạo thành phố Uông Bí trao đổi, nắm bắt khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn - ảnh: Việt Hoa
Lãnh đạo thành phố Uông Bí trao đổi, nắm bắt khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn
 Ảnh: Việt Hoa

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao

Một trong những chuyển động đáng chú ý của thành phố Uông Bí là tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, dự kiến cả năm đạt 10.125 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2021, tăng hơn 6% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, nguồn vốn huy động đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước 11 tháng tăng 40% so với cùng kỳ cho thấy sự lớn mạnh, trỗi dậy của doanh nghiệp khu vực này cũng như vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp của thành phố, từ đó tạo động lực phát triển trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, những giải pháp xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp của thành phố đã trở thành một trong những động lực cho doanh nghiệp phát triển. Nhiều doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ dần phục hồi sau đại dịch Covid-19, củng cố, ổn định tiềm lực, mở rộng hạng mục đầu tư sản xuất, mang lại doanh thu, lợi nhuận, tái đầu tư trở lại cho sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp cơ khí chế tạo ngày càng thể hiện vị trí, vai trò trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung, đáp ứng mục tiêu bệ đỡ, tác động đến các ngành nghề kinh tế khác phát triển, bao gồm cả kinh tế mỏ.

Những kết quả Uông Bí đạt được đã khẳng định sự điều hành hiệu quả của các cấp chính quyền thành phố; sự đồng thuận, chung tay của doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn. Với nền tảng đạt được trong năm 2022, thành phố đặt kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa trong năm 2023.

B. Trâm