Mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển

- Chủ Nhật, 04/12/2022, 07:25 - Chia sẻ

Với những nỗ lực đã đạt được trong năm 2022, mục tiêu luôn quyết tâm vì hạnh phúc của nhân dân lại một lần nữa được tỉnh Quảng Ninh khẳng định khi chọn chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”.

Kiên định thực hiện chính sách phát triển bao trùm

Với phương châm: “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bên cạnh những chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành những chính sách riêng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, như: hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ nhà ở cho công nhân; mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số…

Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Ninh có nhiều chuyển biến rõ nét  - ảnh: Q.M.G
Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Ninh có nhiều chuyển biến rõ nét. Ảnh: Q.M.G

Năm 2022, tỉnh dành tổng kính phí gần 2.013 tỷ đồng để triển khai các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021. Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cứu trợ đột xuất... Đến nay, 100% cấp xã, cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu hiện đại, văn minh.

Có được thành quả đó, tỉnh luôn kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện chính sách phát triển bao trùm để mọi người dân đều được hưởng trực tiếp và công bằng các thành tựu của phát triển, để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét.

Lấy người dân làm trung tâm 

Bước sang năm 2023, quyết tâm vì hạnh phúc của nhân dân lại thêm một lần nữa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định khi chọn chủ đề năm là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”. Chủ đề này đã được BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua tại phiên họp thứ 31 và ban hành tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28.11.2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, nhiều chỉ tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đã được nêu cụ thể như: tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 86,46%; tạo ra ít nhất 20.000 việc làm tăng thêm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, không để tái nghèo, phát sinh hộ nghèo; xây dựng và triển khai chuẩn nghèo mới của tỉnh…

Ngay sau khi được ban hành, chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân. Đây sẽ là động lực thôi thúc nỗ lực chung của các cấp, các ngành nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân. Nghị quyết nêu rõ một số nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Trong đó, ưu tiên ngân sách địa phương cho các chương trình, đề án chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh, phát triển toàn diện cho trẻ em; tăng cường phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích và bảo vệ quyền trẻ em; bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi...

Việc tỉnh chọn chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”, Quảng Ninh đã cụ thể hóa quan điểm cốt lõi của Đảng về chính sách xã hội là vì con người, lấy con người là trung tâm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương châm của tỉnh: “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”…

Huyền Loan