Tọa đàm: Vai trò của nền tảng số trong phục hồi kinh tế sau đại dịch
13:58 20/04/2022
Tọa đàm “Đô thị thông minh - Từ chính sách đến thực thi”
14:30 15/04/2022
Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác dân nguyện”
14:19 08/04/2022
Tọa đàm “Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị”
20:49 09/03/2022
Tọa đàm “Doanh nghiệp và những kỳ vọng về chương trình phát triển bền vững năm 2022”
18:13 21/01/2022
Tọa đàm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”
18:56 21/12/2021
Tọa đàm “Phát triển đường bộ cao tốc ở Việt Nam và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư”
13:10 07/11/2021
Tọa đàm “Tài nguyên nước và vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng nước sạch”
17:26 18/10/2021
Tọa đàm “Hướng nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số”
12:28 24/04/2021
Tọa đàm “Quản lý tích hợp – thách thức đối với phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long”
17:20 01/12/2020
Tọa đàm phổ cập bơi an toàn, phòng chống đuối nước với chủ đề: “Làm sao để trẻ em biết bơi?”
21:29 13/11/2020
Tọa đàm “Đã uống rượu bia, không lái xe”
12:09 13/11/2020