Tăng cường bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 15:31 - Chia sẻ

Ngày 18.11, Bộ Tư pháp, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức Phiên Thảo luận nâng cao năng lực chuyên sâu về tư pháp cho người chưa thanh niên nhằm tăng cường bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, thể chế hóa chủ trương tiến bộ về bảo vệ trẻ em của Đảng trong thời gian qua, nhiều chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em nói riêng, người chưa thành niên nói chung đã không ngừng được hoàn thiện thông qua việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay, Toà án nhân dân tối cao (TANDTC) đang chủ trì xây dựng Luật Tư pháp người chưa thành niên – một văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng. Những quy định tại các văn bản pháp luật này đã và sẽ tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ và toàn diện để bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên.

Tăng cường bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật -0
Toàn cảnh phiên thảo luận

Cùng với việc nỗ lực hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người chưa thành niên thì việc tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thực thi pháp luật về tư pháp người chưa thành niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược. Thông qua công tác nghiệp vụ của các cán bộ thực thi pháp luật, các chính sách, quy định của pháp luật về bảo vệ người chưa thành niên liên quan đến pháp luật sẽ được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống. Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên là hết sức quan trọng và cần thiết.

Tại Phiên thảo luận, đại diện các bộ, ngành liên quan đã chia sẻ, đánh giá kết quả đạt được cũng như nhận diện những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế này để đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp người chưa thành niên, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ này chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn, kỹ năng giải quyết vụ việc một cách kịp thời, khách quan, hiệu quả; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, trong đó có Luật Tư pháp người chưa thành niên một cách đồng bộ, hiệu quả.

Tăng cường bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến pháp luật -0
Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flower phát biểu tại Phiên thảo luận

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Rana Flower đề nghị, Việt Nam cần nhanh chóng hình thành Toà Gia đình và người chưa thành niên ở tất cả các quận/huyện, phân công các thẩm phán, kiểm sát viên, cũng như cảnh sát chuyên trách về bảo vệ trẻ em ở Việt Nam; giới thiệu một chương trình đào tạo tư pháp người chưa thành niên cơ bản, mang tính quy chuẩn dành cho tất cả cán bộ tiến hành tố tụng được giao nhiệm vụ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án liên quan đến người chưa thành niên.

Phạm Hải
#