Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Kỳ họp thứ Mười, HĐND TP. Hà Nội

- Thứ Tư, 07/12/2022, 11:44 - Chia sẻ

Sáng 7.12, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Mười.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Kỳ họp thứ Mười, HĐND TP. Hà Nội -3
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các đại biểu làm nghi lễ chào cờ

Dự Kỳ họp có: Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Về phía TP. Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tập trung mục tiêu tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, quyết sách của Nhà nước vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Kỳ họp thứ Mười, HĐND TP. Hà Nội -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với sự lan tỏa trong đổi mới hoạt động của Quốc hội và sự chỉ đạo tập trung của Trung ương, của TP. Hà Nội, hoạt động của HĐND TP. Hà Nội tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất và hiệu quả. HĐND đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các Nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; chọn “đúng” và “trúng” các vấn đề quan trọng, cấp bách để giám sát, chất vấn, giải trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị của TP. Hà Nội và tán thành với một số bất cập đã chỉ rõ trong báo cáo, như: kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng chậm chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi số còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn thấp so với mục tiêu đặt ra…

Cho rằng, năm 2023, dự báo có rất nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Hà Nội tiếp tục năng động, sáng tạo để phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị trí và bề dầy lịch sử. Sự tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc, do vậy, mục tiêu tăng trưởng bền vững của TP. Hà Nội phải được tập trung, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khẳng định được vai trò, vị trí của Thủ đô.

Đồng thời, giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…

Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để phát triển Thủ đô; đẩy nhanh công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch và tới đây là tập trung triển khai lập Quy hoạch Thành phố, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp hàng ngày để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể hóa các quan điểm mới về phát triển văn hóa, con người Việt Nam, hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp, tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển, để Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, “nơi lắng hồn núi sông”, nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện mục tiêu xây dựng “Thành phố sáng tạo”.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của TP. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của HĐND. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức kỳ họp, điều hành kỳ họp, phiên họp để phát huy tối đa trí tuệ tập thể, giải quyết những vấn đề trọng tâm trong các kỳ họp. Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Mỗi đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử…

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, Kỳ họp của HĐND TP. Hà Nội sẽ là một kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu HĐND

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Kỳ họp thứ Mười, HĐND TP. Hà Nội -1
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc kỳ họp

Trước đó, phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại Kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2022; Kế hoạch năm 2023 và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, hiệu quả, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ và hội trường; dành thời gian 1 ngày cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Đây là những hoạt động quan trọng của nghị trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu, đại diện cho cử tri, nhân dân Thủ đô để trao đổi, thảo luận các nội dung quan trọng của kỳ họp.

Tập trung 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2022, TP. Hà Nội đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, cơ bản và toàn diện trên mọi mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Trong đó, HĐND TP, Đảng đoàn HĐND TP đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, quyết liệt, toàn diện, sâu sát và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Kỳ họp thứ Mười, HĐND TP. Hà Nội -2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp

Chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chia sẻ, gợi mở một số nội dung trọng tâm. Trong đó, lưu ý các đại biểu HĐND TP. Hà Nội cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các nội dung được trình tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình giải quyết, cách thức tổ chức triển khai thực hiện, nhất là với các nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã xác định được trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung nghiên cứu, trao đổi, xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng liên quan trực tiếp tới: việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; đời sống dân sinh… Bên cạnh đó, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, tập trung vào 3 khâu đột phá. Đặc biệt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2023… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị của Thành phố phải siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 11, 12, 13), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

GRDP trong 9 tháng năm 2022 tăng 9,69%

Theo Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Thành phố cũng đã kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới, đồng thời, thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch… Đặc biệt, GRDP phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước; lũy kế 9 tháng năm 2022, GRDP tăng 9,69% - là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%.

Trong năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng bộ, thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của từng ngành, từng lĩnh vực…

Trung Thành
#