Vinaconex muốn bán 95% vốn công ty con

- Thứ Sáu, 13/01/2023, 10:42 - Chia sẻ

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán: VCG) vừa phê duyệt phương án bán 6 triệu cổ phần vốn của công ty tại CTCP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E) theo hình thức chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Theo đó, sau khi chuyển nhượng, Vinaconex sẽ hạ sở hữu tại công ty này xuống còn 500.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ.

Dữ liệu tài chính cho biết, tại ngày 3.9.2022, Vinaconex sở hữu 100% vốn điều lệ của Vinaconex M&E. Công ty này được thành lập năm 2019 với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng và hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện nước.

Về tình kinh doanh, 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần của Vinaconex là 6.699 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 969 tỷ đồng, tăng lần lượt 86% và 171% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu, 69% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của VCG đạt 30.966 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 2.829 tỷ đồng.

Cuối quý 3.2022, tổng nợ vay của Vinaconex khoảng 12.820 tỷ đồng, chiếm 41% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 9.969 tỷ đồng, bao gồm 1.737 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Gia An
#