Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR): lợi nhuận quý 3 giảm 24%

- Thứ Tư, 23/11/2022, 09:47 - Chia sẻ

Quý 3, Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, mã chứng khoán: VNR) ghi nhận lợi nhuận giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức gần 72 tỷ đồng.

Dữ liệu tài chính quý 3.2022 cho thấy, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của VNR giảm nhẹ so với cùng kỳ về mức 387 tỷ đồng. Dù vậy, VNR vẫn có lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm gấp 2.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 68 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động tài chính có lợi nhuận gộp giảm đến 65% so cùng kỳ, còn gần 35 tỷ đồng. Kết quả, trong kỳ, lợi nhuận sau thuế của VNR giảm 24%, còn gần 72 tỷ đồng.

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR): lợi nhuận quý 3 giảm 24% -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của VNR (Đơn vị: tỷ đồng).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, VNR đạt gần 252 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 9% so cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, VNR đặt mục tiêu đạt gần 435 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ 7% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 71% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Về tình hình tài chính, đến ngày cuối tháng 9.2022, tổng tài sản của VNR tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức 7.434 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu tập trung vào đầu tư tài chính ngắn hạn với giá trị gần 2.733 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Ở chiều ngược lại, đầu tư tài chính dài hạn của VNR giảm 13%, còn hơn 1.452 tỷ đồng. Tài sản tái bảo hiểm giảm nhẹ 3% so với đầu năm, đạt 1.567 tỷ đồng.

Hết quý 3, nợ phải trả của VNR đạt mức 4.099 tỷ đồng, phần lớn đều là nợ ngắn hạn. Trong đó, chủ yếu tập trung vào khoản dự phòng phí và bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm với giá trị gần 3.000 tỷ đồng.

Gia Hân
#