Thành viên Hội đồng quản trị Novaland đăng ký bán gần 2,3 triệu cổ phiếu NVL

- Thứ Hai, 23/01/2023, 13:18 - Chia sẻ

Bà Hoàng Thu Châu, thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về đăng ký giao dịch cổ phiếu NVL.

Theo đó, vì lý do cá nhân, bà Hoàng Thu Châu đăng ký bán 2,283 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 1.2.2023 đến ngày 2.3.2023. Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương pháp thỏa thuận.

Nếu như bán hết số cổ phần nói trên, bà Châu sẽ hạ sở hữu của mình tại Novaland xuống còn 4,059 triệu cổ phần, tương đương 0,208% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Trước đó, từ ngày 30.11 đến ngày 29.12.2022, CTCP Novagroup đã bán thành công 97,988 triệu trong số 150 triệu cổ phiếu NVL bằng phương thức thỏa thuận cho các nhà đầu tư và tổ chức có năng lực tài chính. Lý do không hoàn tất số lượng giao dịch được NovaGroup đưa ra là cơ cấu lại kế hoạch đàm phán và điều chỉnh phù hợp theo diễn biến thị trường.

Thành viên Hội đồng quản trị Novaland đăng ký bán gần 2,3 triệu cổ phiếu NVL -0
Lợi nhuận sau thuế của NVL (Đơn vị: Tỷ đồng)

Giao dịch hạ tỷ lệ nắm giữ của NovaGroup tại Novaland xuống còn 29,379%, tương đương với 572,93 triệu cổ phần.

Trong thông báo đăng ký giao dịch ngày 24.11, lý do chuyển nhượng cổ phần được NovaGroup đưa ra là để tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu; đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn do hội đồng quản trị đã thông qua.

Về tình hình kinh doanh của Novaland, trong quý 3.2022, doanh thu thuần của công ty đạt gần 3.279 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu với 6,16% đã khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 6% về còn 1.410 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, lãi sau thuế NVL đạt 236 tỷ đồng, giảm 55,9% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của Novaland đạt 7.908 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.045 tỷ đồng, giảm lần lượt 23,7% và 19,8% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 31,5% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Gia Hân
#