Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tăng trưởng mạnh

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 06:22 - Chia sẻ

Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến hết tháng 10.2022, toàn thị trường đã có 45 công ty quản lý quỹ đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ đạt gần 3.500 tỷ đồng, tổng vốn chủ sở hữu đạt hơn 6.100 tỷ đồng. Số lượng quỹ đầu tư đạt 74 quỹ. Tổng tài sản quản lý của các công ty quản lý quỹ đạt khoảng 605.000 tỷ đồng.

Hiện, bên cạnh các loại hình quỹ truyền thống, thị trường đã hình thành các loại quỹ đại chúng hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế như quỹ mở, quỹ ETF, quỹ đầu tư bất động sản. Đáng chú ý, sự ra đời của các quỹ hưu trí tự nguyện, chương trình hưu trí tự nguyện thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người lao động.

Tính từ năm 2019 đến nay, số lượng tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở tăng trưởng mạnh, từ 123.769 tài khoản lên 535.321 tài khoản năm 2021. Tại thời điểm 30.9.2022, VSD đã quản lý 849.845 tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Tổng giá trị mua lại và phát hành chứng chỉ quỹ tới hết quý III.2022 lần lượt là 32.219 tỷ đồng và 35.490 tỷ đồng.

Sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài thời gian qua đã góp phần đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức.

Lãnh đạo VSD cho biết, trong năm 2023, một trong các công tác trọng tâm là rà soát, hoàn thiện bộ quy định, quy trình làm khung hướng dẫn chi tiết cho hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ. Trong bối cảnh Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết, VSD đã thực hiện rà soát liên tục các quy định hiện hành nhằm bảo đảm kịp thời nhận biết và tháo gỡ vướng mắc gặp phải khi triển khai hoạt động sau này.

Bên cạnh đó, VSD sẽ nâng cấp hiệu năng của hệ thống quỹ mở, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện nhằm đáp ứng nhiều hơn nữa quy mô dịch vụ đang gia tăng cũng như số lượng nhà đầu tư tham gia ngày một nhiều hơn.

Thiên An