SeABank: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng tưởng mạnh

- Thứ Sáu, 16/09/2022, 09:47

Theo đó, tính đến hết 30.6, Tổng tài sản của SeABank đạt 229.723 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng; Tổng thu thuần đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank, mã: SSB) vừa có Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2022. Theo đó, tính đến hết 30.6, Tổng tài sản của SeABank đạt 229.723 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 2.806 tỷ đồng; Tổng thu thuần đạt 5.029 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ năm 2021.

SeABank: Nợ có nguy cơ mất vốn chiếm quá nửa nợ xấu -0
Nợ có khả năng mất vốn của SeABank chiếm hơn 60% nợ xấu (Nguồn ảnh: SeABank).

Bên cạnh đó, tính đến giữa năm nay, tiền gửi của SeABank tại Ngân hàng Nhà nước giảm 20,2%, xuống mức 3.832 tỷ đồng so với hồi đầu năm. 

Hết quý 2 năm nay, SeABank có lượng tiền cho vay khách hàng đạt mức 146.783 tỷ đồng. Trong đó, trích dự phòng rủi ro cho vay là 2.249 tỷ đồng, tăng 20,9 % so với hồi đầu năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, SeABank đã phát hành 211.400.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 12,7%) để trả cổ tức và phát hành thêm 109.700.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 6,6%) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thông qua 2 đợt phát hành này, vốn điều lệ của SeABank tăng thêm 3.211 tỷ đồng, từ 16.598 tỷ đồng lên 19.809 tỷ đồng.

Tú Anh