SCB đạt 717 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm

- Thứ Sáu, 23/09/2022, 10:17

Báo cáo tài chính quý 2.2022 của SCB cho thấy, Ngân hàng này đạt khoản lợi nhuận 717 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã có Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 đã soát xét.

Theo đó, đến giữa năm, tổng tài sản của SCB đạt mức 761.177 tỷ đồng, tăng 7,7% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng lên mức 594.630 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng của SCB tăng 7,6 % so với sáu tháng trước lên mức 389.792 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng vẫn được duy trì ở mức khá cao với tỷ lệ bao nợ xấu đạt 145%.

SCB đạt 717 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm -0
SCB tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về chất lượng cho vay, tổng nợ xấu của SCB đến cuối quý 2 giảm 4,1 % xuống mức 3.806 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 3 và 4 đều có chiều hướng giảm. Tỷ lệ nợ xấu của SCB hiện tại còn gần 1%, giảm nhẹ sau 6 tháng. Các tỷ lệ an toàn thanh khoản, an toàn vốn đều duy trì ở mức cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp SCB có mức đệm vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Trong vòng 6 tháng, Thu nhập lãi thuần trong kỳ tăng trưởng tốt, đạt 2.435 tỷ đồng. Các mảng hoạt động khác như dịch vụ, ngoại hối,... cũng đóng góp tích cực vào cơ cấu tổng thu nhập của SCB với tỷ lệ hơn 38%, tiếp tục bám sát theo định hướng đa dạng hóa nguồn thu của Ngân hàng. Nhờ đó, tổng lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng của SCB tăng trưởng ổn định, đạt mức 717 tỷ đồng.

Mới đây, SCB cũng đã có đổi mới trong bộ máy Ban điều hành. Cụ thể, từ ngày 19.9.2022, ông Hoàng Minh Hoàn được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành SCB. Việc bổ sung đội ngũ nhân sự cấp cao nhằm đáp ứng mục tiêu và chiến lược hoạt động trong giai đoạn mới, đưa SCB phát triển trên nền tảng nội lực vững chắc, tự tin bước vào hành trình chuyển đổi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Tú Anh