PVChem báo lỗ quý cuối năm 2023

- Thứ Sáu, 26/01/2024, 09:00 - Chia sẻ

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem, mã chứng khoán: PVC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2023 với doanh thu thuần 1.010 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so cùng kỳ.

Trong kỳ, giá vốn lại tăng mạnh hơn khi chiếm 953 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 12% về mức gần 57 tỷ đồng. Sau khi trừ các loại chi phí, PVC lỗ ròng 453 triệu đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 10 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, PVC báo doanh thu đạt hơn 3.2 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước; lãi sau thuế và lãi ròng lần lượt đạt 35 và 20 tỷ đồng, tăng 28% và 78%. So với kế hoạch được thông qua từ ĐHĐCĐ 2023, Doanh nghiệp vượt 29% mục tiêu doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Thời điểm cuối quý 4, tổng tài sản của PVC đạt 2.4 ngàn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm; với gần 2.3 ngàn tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 9%. Doanh nghiệp sở hữu 806 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, gấp hơn 2 lần đầu năm. Phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm 17%, còn hơn 1 ngàn tỷ đồng. Tồn kho giảm 13%, còn hơn 318 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn giảm nhẹ còn gần 1.4 ngàn tỷ đồng, chiếm gần như toàn bộ nợ phải trả của PVC. Vay nợ ngắn hạn tăng 26% lên 809 tỷ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn giảm 35%, còn 313 tỷ đồng.

Gia An
#