Nhà Khang Điền (KDH): Hết năm 2022, tồn kho bất động sản hơn 12.000 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm

- Thứ Tư, 25/01/2023, 11:01 - Chia sẻ

Dữ liệu tài chính vừa công bố cho thấy, quý 4.2022, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH), đạt doanh thu thuần 1.234 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.218 tỷ đồng, tăng hơn 112%, còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ và từ cho thuê. Sau khi trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế quý 4 giảm 73% so với cùng kỳ, đạt 111 tỷ đồng. 

Thống kê năm 2022, doanh thu thuần và lãi sau thuế của Khang Điền lần lượt đạt 2.912 tỷ đồng và 1.081 tỷ đồng, giảm 22% và 10% so với năm 2021. 

So sánh với kế hoạch kinh doanh đề ra là doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.400 tỷ đồng, KDH đã hoàn thành lần lượt 72,8% và 77,2% chỉ tiêu.  

Nhà Khang Điền (KDH): Hết năm 2022, tồn kho bất động sản hơn 12.000 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm  -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của KDH (Đơn vị: tỷ đồng)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện, thời điểm cuối năm 2022, dòng tiền kinh doanh của KDH đang âm 1.824 tỷ đồng, chủ yếu do công ty tăng các khoản phải thu (âm 577 tỷ đồng) và tăng hàng tồn kho (âm 4.708 tỷ đồng). Dòng tiền thuần hoạt động đầu tư cũng âm 19,6 tỷ đồng do khoản chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 3.230 tỷ đồng nhờ có các khoản thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và đi vay. Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ của Khang Điền dương 1.387 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 470 tỷ đồng. 

Tổng tài sản của Khang Điền tại cuối năm 2022 đạt 21.632 tỷ đồng, tăng 60% so với thời điểm đầu năm. Về chất lượng tài sản, trong năm 2022, KDH đã thu gần 4.209 tỷ đồng từ kênh vay vốn, cao gần gấp đôi năm 2021, mặt khác, công ty cũng chi hơn 1.208 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Tại ngày 31.12.2022, tổng dư nợ tài chính đạt 6.771 tỷ đồng, cao gấp 2,65 lần so với giá trị đầu năm. Con số dư nợ này chiếm 31,3% trong tổng nguồn vốn và bằng 57% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. 

Các khoản nợ của Khang Điền đến từ vay ngân hàng và trái phiếu, chủ yếu là các khoản vay dài hạn. Trong đó, nợ trái phiếu là 1.100 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu với kỳ hạn trả nợ gốc trong năm 2025, nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động. 

Công ty cũng có 9 khoản vay từ OCB và Vietinbank với tổng dư nợ 5.414 tỷ đồng (vay dài hạn đến hạn trả là 771 tỷ đồng), với mục đích đầu tư góp vốn và tài trợ cho các dự án Tân Tạo - khu A, Khu nhà ở phường Bình Trưng Đông, Lê Minh Xuân mở rộng, Khu nhà ở 11A.

Các dự án đang ghi nhận tồn kho lớn của Khang Điền gồm Khu dân cư Tân Tạo (5.316 tỷ đồng), Khu nhà ở Đoàn Nguyên (3.258 tỷ đồng), Bình Trưng Đông (1.078 tỷ đồng),... phần lớn tăng so với đầu năm.

Tổng giá trị tồn kho tại cuối năm 2022 của Khang Điền đạt 12.440 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần đầu năm, chủ yếu do ghi nhận thêm khoản tồn kho tại dự án Đoàn Nguyên.

Lượng tiền mặt của Khang Điền ở mức 2.796 tỷ đồng, cao gần gấp đôi đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản tiền gửi. 

Gia Hân
#