Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB): Lỗ mảng chứng khoán, dòng tiền kinh doanh âm

- Thứ Hai, 16/01/2023, 10:15 - Chia sẻ

Theo báo cáo tài chính quý 3.2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) ghi nhận thu nhập lãi thuần tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.032 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 36% lên 866 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng trưởng mạnh từ 43 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ gần 40 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 183 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 92 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư và kinh doanh ngoại hối giảm mạnh. Kết quả, ngân hàng báo lãi sau thuế 3.587 tỷ đồng, tăng 70,6 % so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACB mang về 10.817 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2021. Kết quả khả quan này là nhờ các hoạt động thu nhập lãi thuần, dịch vụ, hoạt động khác đều tăng. Đáng chú ý, ngân hàng được hoàn nhập gần 180 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong khi cùng kỳ phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 2.800 tỷ đồng.

ACB: Lỗ mảng chứng khoán, dòng tiền kinh doanh âm -0
Diễn biến lợi nhuận sau thuế của ACB (Đơn vị: tỷ đồng).

Phần thu nhập giảm mạnh nhất của ACB trong 9 tháng đầu năm vẫn là kinh doanh chứng khoán, ghi nhận lỗ 278 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 388 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30.9.2022, tổng tài sản của ACB đạt 561.113 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Các khoản tăng đến từ tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, cho vay khách hàng, chứng khoán đầu tư và các khoản phải thu. Trong khi đó, tiền mặt, vàng bạc, đá quý và tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm. So với thời điểm đầu năm, khoản chứng khoán kinh doanh của ngân hàng đã giảm mạnh, từ hơn 11.200 tỷ đồng xuống còn 1.438 tỷ đồng. Ngược lại, chứng khoán đầu tư tăng từ 59.000 tỷ đồng lên hơn 71.000 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng tăng 3,4% lên 392.000 tỷ đồng; phát hành giấy tờ có giá tăng 33% lên hơn 40.000 tỷ đồng (chủ yếu là trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và từ 1 đến 2 năm); tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 10% lên hơn 45.500 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, trong tổng số nợ 398.420 tỷ đồng, nợ đủ tiêu chuẩn chiếm 98,58%, nợ cần chú ý chiếm 0,4%, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ chiếm 0,22%. Còn lại là nợ có khả năng mất vốn (0,8%, tương đương 3.190 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ 2021). Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0,78% đầu năm lên hơn 1% vào thời điểm ngày cuối tháng 9.2022.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của ACB cho thấy, thời điểm cuối quý 3.2022, dòng tiền kinh doanh của ACB âm 9.692 tỷ đồng trong khi cùng khi đang dương 16.295 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 181 tỷ, kết quả lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 9.873 tỷ đồng.

Tú Anh
#